BANKING RECRUITMENT

// ETHIEK

Als toonaangevende partner van de bancaire sector, adviseren wij onze kandidaten om hun loopbaan verder te zetten in dezelfde sector. Wij beperken het aantal opdrachten die tegelijkertijd worden behandeld. Wij weigeren kandidaten te aanvaarden die tewerkgesteld zijn bij onze klanten. Ons adviesbureau eerbiedigt de hoogste professionele ethische standaarden en de integriteit. Onze waarden zijn gebaseerd op het respect voor iedere persoon en wij willen geen discriminatie maken voor redenen die niet gesteund zijn op de professionele competenties. Wij  verzekeren  de totale confidentialiteit van de verworven informaties ontvangen van de klant en de kandidaat.

 

// DIEPGAANDE ANALYSE

Ons recruteringsproces verplicht ons tot een nauwgezette methodologie, startend met een klantenbezoek.
Gedurende een dergelijke vergadering zal onze consultant in samenspraak met de klant de "Assignment Letter" opstellen die volgende elementen zal bevatten: presentatie van de klant (business, structuur, historiek, bedrijfscultuur, attractiviteit & aanbod, enz…), een functiebeschrijving (verantwoordelijkheden, organogram, enz…) en het profiel van de gezochte kandidaat (ervaring, persoonlijke & interpersoonlijke vaardigheden, enz…).

 

// RECHTSREEKSE OPZOEKING OP UW MAAT

1. Identificatie van te benaderen bedrijven. Een Long List van deze doelgroep is voorgesteld aan de klant.

2. De search omvat een analyse van de functie, de markt en een identificatie van kandidaten. Een Long List van potentiële kandidaten wordt voorbereid.

3. Interview en grondige evaluatie van de kandidaten. Een short list van de weerhouden kandidaten wordt aan de klant medegedeeld.

4. Voorbereiding en opvolging van de interviews.

5. Het nazien van referenties.

6. Het begeleiden van beide partijen (klant en kandidaat) inzake het aanbod en de voorwaarden van het contractvoorstel.

7. Afsluiting van de opdracht en integratieproces van de kandidaat geplaatst binnen de structuur van de klant.